Takstar得胜 TC-4R一拖四无线麦克风会议舞台演出鹅颈领夹式话筒

¥ 142  去购买>>

Takstar得胜 TC-4R一拖四无线麦克风会议舞台演出鹅颈领夹式话筒,是由凌程数码销售并提供售后服务。

 

 

 

相关知识: